ReadyPlanet.com
dot dotdot


กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน) จัดโครงการทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

More...
กศน.แขวงลุมพินี(กศน.เขตปทุมวัน) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

More...
กศน.แขวงปทุมวัน(กศน.เขตปทุมวัน) จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “เสริมสร้างสุขภาพดี ชีวิตสดใส วัยสูงอายุ”

More...
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.icon

ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา สำนักงาน กศน.


More...

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา กศน.เขตปทุมวัน iconMore...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน 4/51 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-2141717-8 โทรสาร 02-2141718