ReadyPlanet.com
dot dotdot


กศน.เขตปทุมวันแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตปทุมวันคนใหม่

More...
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขตปทุมวัน

More...
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

More...
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.icon

ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา สำนักงาน กศน.


More...

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา กศน.เขตปทุมวัน iconMore...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน 4/51 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-2141717-8 โทรสาร 02-2141718